1396-11-03

پیش‌دانشگاهی به‌جای 24 ساعت در هفته 35 ساعته می‌شود

معاون آموزش و پرورش: پیش‌دانشگاهی به‌جای 24 ساعت در هفته 35 ساعته می‌شود معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به افزایش بیش از […]