1396-07-16
فار آزمون

کتاب‌های فارآزمون

خرید از فروشگاه اینترنتی
1396-08-02

جلسه دوم مشاوره: ویژگى هاى یک هدف گذارى صحیح (اصلاح اهداف)

?جلسه دوم=>ویژگى هاى یک هدف گذارى صحیح(اصلاح اهداف) پس از اینکه در جلسه ى اول ضرورت تعیین اهداف را بررسى کردیم و یاد گرفتیم که هدف […]
1397-03-13

روش تحلیل آزمون

فرید فرخ‌احمدی ?روش تحلیل آزمون ١)سوالاتى که به آنها پاسخ داده‌ایم ٢)سوالاتى که بودجه ى آنها را نخوانده‌ایم ٣)سوالاتى که بودجه ى آنها را خوانده‌ایم ولى […]
1397-03-26

بقیه کتاب‌های یازدهم: به‌زودی

فارآزمون شیمی و  هندسه یازدهم: به‌زودی