درباره فار


انتشارات علمي فار
مدير مسئول و صاحب امتياز : علي امين‌ صادقيه
سایت اینترنتی انتشارات علمی فار: فعالیت فرهنگی و آموزشی، حول آموزش، مشاوره تحصیلی رایگان و کنکور
فروشگاه سایت اینترنتی نشر دریافت (دارای نماد اعتماد الکترونیک): فروش کتاب‌‌های آموزشی و کنکور


انتشارات علمي فار فعاليت خود را در سال 1386 با دريافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى آغاز كرد. نخستين سري كتاب‌هاي فار با فيزيك پيش دانشگاهي آغاز شد كه از طرف دبيران و دانش‌آموزان بسياري مورد استقبال قرار گرفت. در كمتر از يك‌سال شيمى پيش‌دانشگاهي مهندس علمداري و گسسته مهندس عطا صادقي به مجموعه‌ي كتاب‌هاي مفهومي فار پيوستند. از همان ابتدا ساختار كتاب‌ها با رويكرد درس‌نامه‌ي كامل به همراه تست‌هاي تركيبي و پاسخ‌هاي واقعاً تشريحي تأليف شد و الحق مؤلف‌هاي عزيز فار توانستند با شايستگي و توان‌مندي بسيار، اين كار را به سرانجام برسانند. در همين راستا تعداد كتاب‌هاي منتشر شده در اين انتشارات از 100 عنوان گذشته است.
همچنين مجموعه كتاب‌هاي فار‌آزمون شيمي، زيست، فيزيك و رياضياتِ پايه‌هاي دهم و يازدهم از نظام جديد و پيش دانشگاهي از جديد‌ترين تأليف‌هاي فار محسوب مي‌شود كه ارتباط بسيار خوبي با دبيران محترم و دانش‌آموزان عزيز برقرار كرده‌اند.
ما اهالي انتشارات فار اين سخن پرمايه‌ي استاد سخن سعدي را سرمشق كار خود قرار داده‌ايم كه «رهرو آن نيست كه گه تند و گهي خسته رود/ رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود».
در طول اين ده سال فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر گذاشتيم اما با عزمي راسخ مانديم و از اصول و اهداف خود پا پس نكشيديم؛ شايد گاهي در اين مسير سودجويان و ناملايمات سرعتمان را گرفته باشند اما هرگز نتوانسته‌اند و نمي‌توانند كاري كنند كه به شما پشت كنيم ؛ ما كه به پشتيباني شما دوستان واقعي فانوس دريايي دل بسته‌ايم.
چشم به فار بدوز
تا ساحل آرامش راه زيادي نمانده است.