كتاب‌هاي سال دوازدهم انتشارات علمي فار

 
مؤلفان توانای انتشارات علمی فار با توجه به تغيير كتاب‌های درسي و سيستم آموزشی كتاب‌هايی را براي رفع نيازهای آموزشي و آمادگي شما براي كنكور تأليف كرده‌اند كه برخی چاپ و منتشر شده و برخی در مراحل توليد قرار دارد.
 
 
اين كتاب‌ها با آزمون‌هاي مويرگي كه حالت آموزشي دارند شروع مي‌شوند. آزمون‌هاي جامع پايان هر فصل براي ارزيابي و آزمون‌هاي مروري و تركيبي در لابه‌لاي فصل‌ها گنجانده شده اند. آزمون‌هاي جامع پايان كتاب هم شما را به يک ارزيابي كلّي از آنچه یاد گرفته‌اید مي‌رساند. اين كتاب‌ها داراي درس‌نامة مختصر همراه با مثال است كه بخش‌هاي پيچيده و نامفهوم كتاب را همراه با مثال ارائه كرده است. از وي‍ژگي‌هاي مهم اين كتاب‌ها پاسخ‌نامة تشريحي و درس‌آموز آن‌ها است كه به‌طور كامل سؤال را بررسي و تحليل کرده و مطلب را در ذهن دانش‌آموز جا مي‌اندازد. آزمون‌هاي اين كتاب‌ها كاملاً استاندارد و شبيه به كنكور هستند و تمامي اهداف، تمرين‌ها و نكته‌هاي كتاب درسي پوشش داده شده است، هم‌چنين از تست‌هاي پيشرو استفاده شده است (تست‌هاي پيشرو تست‌هايي هستند كه در آزمون‌هاي كنكور مطرح نشده‌اند امّا با توجّه به مطالب كتاب درسي امكان طرح در كنكورسال‌های آينده را دارند). آزمون‌هاي مويرگي اين كتاب‌ها، اين امكان را به دبير مي‌دهد كه در پايان جلسات درسي خود بتواند از آزمون‌هاي گام‌به‌گام (مويرگي) آن استفاده كند و آموزش خود را با آزمون تكميل نمايد. اين كار را هر دانش‌آموزي مي‌تواند براي خود نيز انجام دهد. آزمون‌هاي مروري و تركيبي لابه‌لاي فصل‌ها اين امكان را به دانش‌آموز مي‌دهد تا بتواند در پايان هر 2 يا 3 فصل، مطالب آن‌ها را يادآوري و تثبيت كند، به‌طور مثال اين آزمون‌ها براي پايان ترم اول و دوم بسيار كاربردي و مؤثرند. آزمون‌هاي جامع پايان كتاب هم براي پايان سال و زمان اتمام كتاب درسي بسيار مؤثر و مفيد است. در كنار پاسخ تست‌ها، سطح دشواري آن‌ها نيز مشخص شده است تا دانش‌آموز بداند در هر آزمون با چه تعدادي از سؤال‌هاي بسيار دشوار، دشوار و متوسط مواجه است. هم‌چنين در اين كتاب‌ها از تعدادي از تست‌هاي به‌روز شدة كنكور سراسري (داخل و خارج کشور) سال‌هاي گذشته استفاده شده است تا شما عزيزان بتوانيد با نگاه طراحان كنكور آشنا شده و استانداردهاي كنكور سراسري را بشناسيد. بنابراين در اين مجموعه كتاب‌ها، همراه با يادگيري مفاهيم كتاب درسي، گام بلندي براي پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي كنكور برمي‌داريد.
 

به ما بپیوندید

با ما باشيد و خبرها را از سايت فار، اينستاگرام و كانال تلگرام دنبال كنيد!