درباره فار


انتشارات علمي فار از سال 1386 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
كار خود را در زمينه توليد كتاب‌هاي كمك‌آموزشي و به خصوص كنكوربه مدیریت عی امین صادقیه
شروع كرده است و تا به امروز حدود 100 عنوان كتاب به چاپ رسانده است.